Радмила Исаченко

Педиатр

0(0)

Профессиональный опыт

PWZ:

4305417

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik