Natalia Shevchenko

Natalia Shevchenko

Lekarz rodzinny, Pediatra

0(0)

Doświadczenie zawodowe

22 lat

PWZ:

Infolinia do zapisów na konsultacje lekarskie: Zdorovo.pl +48 815 032 278 pn-pt 9.00-17.00

W 1995 r. została przyjęta na pierwszy rok Wydziału Medycznego Uniwersytetu Państwowego w Sumach.

W dniu 02.07.2002 r. otrzymała dyplom lekarza medycyny ogólnej.

01.08.2002 r. została mianowana na stanowisko lekarza stażysty w specjalności „pediatria”.

27.06.2003 otrzymała tytuł lekarza – specjalisty w dziedzinie pediatrii

01.08.2003 przeniesiona na stanowisko pediatry w Miejskim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Sumach.

Obowiązki pediatry rejonowego: ambulatoryjne przyjmowanie zdrowych i chorych dzieci w gabinecie, opieka nad noworodkami, opracowywanie indywidualnego planu szczepień, w szczególności dla dzieci z grup ryzyka i dzieci niepełnosprawnych, przygotowywanie dokumentów dla Komisji Służby Medycznej, udzielanie doraźnej pomocy medycznej w przychodni i w domu pacjenta, kierowanie na konsultacje do specjalistów i na leczenie szpitalne, rehabilitację, leczenie sanatoryjne, wydawanie zaświadczeń, wypisów, zwolnień lekarskich.

23.03.2005 uzyskał certyfikat z diagnostyki elektropunktury i informoterapii.

01.02.2006 przeniesienie na stanowisko pediatry na oddziale przyjęć Miejskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Sumach

06.03.2007 ukończył zaawansowany kurs pediatryczny „Aktualne zagadnienia pediatrii” i obronił pracę końcową na temat „Leczenie i zapobieganie niedokrwistości u dzieci”.

24.05. 2011 uzyskała tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie „organizacja i zarządzanie w systemie opieki zdrowotnej”.

01.10.2008 przeniesiony do Wojewódzkiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Sumach na stanowisko pediatry oddziału przyjęć.

Obowiązki podczas pracy w oddziale przyjęć: zapewnienie podstawowej opieki medycznej pacjentom, formułowanie i monitorowanie realizacji planu badań i leczenia, analiza wyników badań laboratoryjnych, przepisywanie leków i innych metod leczenia, zapewnienie pacjentom opieki medycznej w nagłych wypadkach, w tym niefarmakologicznej resuscytacji, zapewnienie opieki paliatywnej pacjentom hospitalizowanym, wydawanie zaświadczeń, wypisów, zwolnień lekarskich, skierowań na OIT, pełnienie funkcji kierownika oddziału przyjęć.

W dniu 24.05. 2011 r. uzyskała tytuł lekarza specjalisty w specjalności „organizacja i zarządzanie w systemie ochrony zdrowia”.

01.12.2011, 01.03. 2016 potwierdzone kwalifikacje w dziedzinie pediatrii

01.04.2016 potwierdzone kwalifikacje w dziedzinie „organizacja i zarządzanie w systemie ochrony zdrowia”

09.12.2020 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie „Medycyna ogólna – medycyna rodzinna”

Od 03.10.2011 r. do 24.02.22 r. – prywatna praktyka pediatryczna, od 09.12.2020 r. – medycyna rodzinna (licencje 317084 z 29.12.2006 r., 638576 z 16.04.2015 r.).

Podczas pracy jako jednoosobowa działalność gospodarcza w dziedzinie medycyny wykonywała obowiązki głównego lekarza, przyjmowała dzieci od urodzenia i dorosłych, prowadziła zdrowe ciąże, tworzyła indywidualny plan szczepień dla dorosłych i dzieci, realizowała ten plan zgodnie z krajowym kalendarzem szczepień, wydawała wszelkiego rodzaju dokumentację regulacyjną, leczyła pacjentów z Covid-19, szczepiła przeciwko Covid-19 z wydaniem międzynarodowego certyfikatu, zapewniała opiekę paliatywną, prowadziła przewlekłych pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami leczenia, zapewniała opiekę w nagłych wypadkach. Jestem demokratycznym liderem, łatwo motywuję zespół do pracy i osiągania wyników.

Od 01.04.2022 r. pracowała jako asystent lekarza, od 01.09.2022 r. jako lekarz rodzinny w Kempnie, woj. wielkopolskie.

Od 01. 10.22 do chwili obecnej pracuje na pełen etat jako lekarz rodzinny w Personel Medic centrum medyczne, Wrocław. Pracuję z pacjentami w każdym wieku, sporządzam dokumentację medyczną, w tym MOPS. Samodzielnie szczepię pacjentów w każdym wieku. Wypisuję zwolnienia lekarskie, recepty, skierowania do lekarzy specjalistów, na hospitalizację, rehabilitację itp.