Czy masz lekarza rodzinnego?

Yevhen Rudnyckyj

0(0)

W ramach procesu inkubacji projektu Vrachi.pl przy wsparciu platformy startupowej Wschodni Akcelerator Biznesu, zespół projektowy przygotowuje się do stworzenia jak najbardziej użytecznego produktu dla potencjalnych klientów – rosyjsko- i ukraińskojęzycznych emigrantów w Polsce. Problemem, który projekt ma pomóc rozwiązać, jest fakt, że obcokrajowcy w Polsce nie korzystają z usług medycznych czasami nawet w nagłych przypadkach. Aby Vrachi.pl mogło jak najlepiej zaspokajać potrzeby swoich użytkowników, konieczne było zbadanie przyczyn tego problemu, w tym celu zespół projektowy przeprowadził małą ankietę.

W badaniu wzięło udział ponad 150 osób będących imigrantami z Europy Wschodniej i mieszkających obecnie w Polsce. Wśród uczestników badania było 90,6 proc. Ukraińców, 6,7 proc. Białorusinów, a także Rosjanie, Kazachowie, Uzbecy i Tatarzy. Aż 48,3 proc. z nich mieszka w Polsce od ponad 4 lat, a 40,3 proc. od 1 do 3 lat. Wśród nich 23,5 proc. nie korzystało z usług medycznych w Polsce, a aż 70,3 proc. nie ma w Polsce lekarza rodzinnego.

Najczęstszym powodem tych zjawisk nie były bariery językowe, jak można by przypuszczać na pierwszy rzut oka, ale brak zrozumienia lokalnego systemu medycznego – 34,2% odpowiedzi. Kolejnymi najpopularniejszymi odpowiedziami były brak ubezpieczenia NFZ lub prywatnego oraz wysoka cena usługi – 23,7% odpowiedzi. Jedynie 15,8% uczestników badania wybrało bariery językowe jako główny powód niekorzystania z usług polskiej medycyny.

Wyniki ankiety miały znaczący wpływ na projekt Vrachi.pl i świadczone przez nas usługi, ale nie zmieniły naszego celu, którym jest eliminacja barier uniemożliwiających obcokrajowcom korzystanie z opieki medycznej.

Поділитися

Facebook
Twitter
LinkedIn